• เครื่องถอดแม็กเย็บแผล (Skin Remover)
  ฿ 0.00
 • เครื่องยิงแม็กเย็บแผล (Skin Stapler)
  ฿ 0.00
 • ไหมเย็บแผล (ชนิดม้วน)
  ฿ 0.00
 • เข็มเย็บแผล (Surgical Needles)
  ฿ 0.00
 • ไหมเย็บแผลแบบละลาย (Chormic Catgut)
  ฿ 0.00
 • ไหมเย็บแผลแบบไม่ละลาย (Nylon)
  ฿ 0.00