• CPE GOWN (เสื้อกาว์นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง)
  ฿ 0.00
  ฿ 0.00
 • ถุงซิปใส่ศพ
  ฿ 0.00
  ฿ 0.00
 • เสื้อ Isolation
  ฿ 0.00
 • เอี้ยมกันเปื้อน แบบพลาสติก
  ฿ 0.00
 • กระบอกปัสสวะชาย แบบพลาสติก
  ฿ 0.00
 • กระเป๋าพยาบาล
  ฿ 0.00
 • แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  ฿ 0.00