Pro Splint

รหัสสินค้า : K201224

ราคา

฿ 0.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Splint Roll (Pro-Splint)

ชนิด 10 ชั้น

  • 3" 10 ชั้น 8 หลา
  • 4" 10 ชั้น 8 หลา
  • 6" 10 ชั้น 8 หลา


ชนิด 15ชั้น

  • 3" 15 ชั้น 8 หลา
  • 4" 15 ชั้น 8 หลา
  • 6" 15 ชั้น 8 หลา